KATALÓG OBJEKTOV KRAJINNO-EKOLOGICKEJ 
ZÁKLADNE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY
Verzia 1.1552007
 
Pre MŽP SR spracoval:
ESPRIT spols ro.Pletiarska 2969 27Banská Štiavnica
 
Projektový manažér :               RNDrJuraj Pauk
                         tel :               045 6921 535
                         fax :               045 6921 230
                         e-mail :          pauk@esprit-bs.sk
 
Spolupracovali :
MgrPavol Richtárik MŽP SR
MgrDušan Kočický ESPRIT s.r.o.
IngVladimír MacuraIngMartin Tuchyňa SAŽP
RNDrŠtefan KáčerMgrMartina Brodianska ŠGÚDŠ
RNDrRadovan Hilbert SVP
MgrMiroslav Holubec VÚVH
IngJozef Vodný SHMÚ
MgrPeter Pastorek ŠOP SR