Katalóg objektov  podľa 
krajinných štruktúr
Katalóg objektov abecedne 
podľa názvov
Katalóg objektov abecedne 
podľa kódov
Katalóg atribútov abecedne 
podľa názvov
Katalóg atribútov abecedne 
podľa kódov
Katalóg domén atribútov 
abecedne podľa kódov
Katalóg domén atribútov 
abecedne podľa názvov
Konceptuálny dátový model
Na stiahnutie
Katalóg objektov podľa 
zdroja

© MŽP SR, ESPRIT s.r.o.

Aktualizácia - 25. 5. 2007