Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny