TIS

ISÚ

Welcome to the website of Territorial Information System

Welcome to the website of  Territorial Information System (TIS) project


and its practical implementation represented by Central Geographic System (CGS)
Informácie prezentované v ISÚ/CGS predstavujú oficiálne údaje rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú súčasťou databáz Informačného systému o životnom prostredí (ISŽP), ktorého prevádzku zabezpečujú  organizácie rezoru MŽP SR.