Hlavné menu

ISÚ » CGS » Reporting

Reporting

Reporting využívania údajov z ISÚ/CGS

Užívatelia z rezortu MŽP SR sa pri preberaní autentifikačných údajov, ktoré im umožňujú prístup do ISÚ/CGS zaväzujú, že budú v prípade aplikácie tíchto údajov informovať prevádzkovateľa ISÚ/CGS o tejto skutočnosti minimálne 1x ročne k termínu 31.03. kalendárneho roku nasledovnou formou:

Stačí odoslať akoukoľvek formou na niektorý z kontaktov prevádzkovateľa ISÚ/CGS nasledovné informácie:

Na Čo? (Účel použitia údajov):

Kto? (Subjekt využívajúci údaje):

Kde? (Územný rozsah použitia údajov)

Kedy?(Časový rozsah použitia údajov i časového záberu použitých údajov)

Ako? (Forma použitia údajov)

Dostupnosť? (Ak je aplikácia údajov dostupná - uviesť kde ju prípadní záujemci môžu nájsť)


Uvedené údaje slúžia predovšetkým na sledovanie využívania služieb ISÚ/CGS a následného zdieľania

pridanej hodnoty vytvorenej ďalšou aplikácou údajov z ISÚ/CGS.