Hlavné menu

ISÚ » CGS » Prístup k údajom

Prístup k údajom

Prístup ku geopriestorovým údajom je rozdelený podľa užívateľov do 2 základných skupín:    

1. Užívatelia z rezortu MŽP SR
2. Ostatní užívatelia

 


Užívatelia z rezortu MŽP SR

Sú pracovníci organizácií v rezorte Ministerstva životného prostredia SR.

Prístup užívateľov je z dôvodu sprístupnenia údajov viazaných licenčnými podmienkami zabezpečený formou registrácie u administrátora CGS.

Registrácia:

  1. Užívatelia získajú prístup na základe vyplnenia, odoslania a následného schválenia "Protokolu o zdieľaní digitálnych údajov z Centrálneho geografického skladu rezortu životného prostredia (CGS)".
  2. Ten je potrebné vyplniť a podpísaný zaslať poštou na adresu:
            Správa CGS
            SAŽP
            Centrum environmentálnej informatiky
            Tajovského 28
            975 90 Banská Bystrica

Po obdržaní prístupu môže užívateľ využívať plný prístup k údajom z údajového skladu CGS.

 

Ostatní užívatelia

Sú všetci ostatní potencionálni záujemci o geopriestorové údaje.

V súčastnosti je prístup zabezpečený prostredníctvom rôznych klientských aplikácií prostredníctvom technológie mapových služieb z mapových serverov.

Medzi mapové servre poskytujúce rezortu MŽP SR patria:

V blízkej budúcnosti je plánované sprevádzkovanie podpory technológie WFS, ktorá bude umožňovať užívateľom prístup k "ostrým" vektorovým geopriestorovým údajom.

Rovnako tak je plánované sprevádzkovanie web mapových služieb kompatibilných so štandardmi OCG.


1. V prostredí Internetového web rozhrania cez http protokol pomocou internetového prehliadača (odporúčaný IE 5.5+ vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov)
Mapový server SAŽP
 
Pilotný projekt                                                                Autorizovaný prístup
Mapový server SHMÚ
 
  
Integrovaný manažment krajiny                                     Rámcová smernica o vode


2. Prostredníctvom voľne šíriteľného Java clienta Arc Explorer ArcExplorer401 Install pack (20,5 MB)
 
3. Prostredníctvom Desktop ArcGIS aplikácií

V súčasnosti pilotné aplikácie nahradil Envirogeoportál