Hlavné menu

ISÚ » Kontakty

Kontakty

 Kontakty

  Kontaktné osoby za riešiteľov projektu ISÚ/CGSPrevádzkovateľ ISÚ/CGS:


        Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia
        Adresa organizácie:
  Nám. Ľ.Štúra 1, 81235 Bratislava
        Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   
  Ing. Ladislav Čunderlík
        Kontaktné informácie
        tel.
+421 2 595 62 182
        url: http://www.enviro.gov.sk
        email :
ladislav.cunderlik@enviro.gov.sk

Správca ISÚ/CGS:


        Názov organizácie:
Slovenská agentúra Životného prostredia
        Adresa organizácie:
Tajovského 28, P.O. BOX 252, 975 90 Banská Bystrica
        Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   
Ing. arch. Vladimír Macura, RNDr. Ľubica Kotmániková
        Meno a priezvisko administrátora CGS:  
   Ing. Milan Schmidt, Phd
        Kontaktné informácie
        tel.
+421 (0)48 4713757
        fax.
+421 (0)48 4132160
        url:
http://isu.enviroportal.sk
        email :
vladimir.macura@sazp.sk, lubica.kotmanikova@sazp.sk, milan.schmidt@sazp.sk,

Zodpovední členovia za CGS:

Ďalší riešitelia za SAŽP: