Hlavné menu

ISÚ » Komu? je systém určený

Komu? je systém určený

ISÚ je určený predovšetkým záujemcom o informácie s väzbou na ich priestorovú zložku.

Záujemcov je možné rozdeliť na 2 základné skupiny:

Medzi hlavných užívateĺov patria:

Ďalšími reálnymi i potencionálnymi užívateľmi sú:

Spolupracujúce subjekty: