Hlavné menu

ISÚ » INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) predstavuje rámec pravidiel a postupov, ktoré majú prispieť  k efektívnejšiemu zdieľaniu geopriestorových údajov medzi rôznymi skupinami užívateľov od globálnej úrovne až po lokálnu.

Iniciatíva EU INSPIRE definuje tento rámec do termínom infraštruktúry priestorových informácií, ktorej  tvorbou sa vrámci národnej úrovne v SR zaoberá  okrem iných i iniciatíva INSPIRE@SK.

Projekt ISÚ predstavuje príspevok do tejto infraštruktúry za rezort Ministerstva životného prostredia.