Hlavné menu

ISÚ » Čo ? predstavuje ISÚ

Čo je ISÚ

Informačný systém o území (ISÚ) je projekt zameraný na tvorbu infraštruktúry priestorových informácií tak ako ju definuje EU iniciatíva INSPIRE v rámci rezortu Ministerstva životného prostredia (MŽP SR).

V súčasnosti prebieha transformácia ISÚ z úrovne informačného systému na úroveň infraštruktúry priestorových informácií (Implementácia INSPIRE Tvorba Environmentálnej Infraštruktúry Priestorových Informácií v rezorte MŽP SR = ENIPI)Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť efektívny prístup ku geopriestorovým údajom pre užívateľov s využitím dostupných technológií. Jeho naplnenie predstavuje vybudovanie a prevádzku informačného systému, ktorý je schopný pokryť požiadavky užívateľov, pružne reagovať na vývoj v oblasti technologickej, ako i na legislatívne zmeny a zároveň zabezpečiť jeho harmonizáciu s existujúcimi štandardmi a normami.