Hlavné menu

ISÚ

ISÚ

Vitajte na webstránkach projektu Informačného Systému o Území (ISÚ)


a jeho praktických výstupov vo forme Centrálneho Geografického Systému (CGS)
Informácie prezentované v ISÚ/CGS predstavujú oficiálne údaje rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú súčasťou databáz Informačného systému o životnom prostredí (ISŽP), ktorého prevádzku zabezpečujú  organizácie rezoru MŽP SR.